Digitalisering in het onderwijs

Waarom wordt het onderwijs in grote lijnen nog steeds ingericht zoals we dat 100 jaar geleden ook al deden en waarom is het na ruim een half jaar corona-crisis nog steeds niet gelukt om het onderwijs digitaal echt goed neer te zetten? Positieve veranderingen lijken in tijden van nood doorgevoerd te worden, maar grijpt het onderwijs terug naar oude gewoontes zodra het kan?

Stap voor stap wordt digitalisering in het onderwijs ingevoerd. De website, magister, het rooster en docenten die via YouTube onderwerpen binnen hun vakgebied bespreken, zodat leerlingen deze op willekeurige momenten kunnen bekijken. De COVID-19 crisis forceerde een interessante pilot voor online-onderwijs. Nu moeten we doorpakken!

In korte tijd hebben scholen, elk op hun eigen wijze, stappen binnen de digitalisering van het onderwijs gezet. Leerlingen waren daardoor in korte tijd in staat om vanuit huis de lessen te volgen. Grotendeels op de traditionele manier, gebruikmakend van digitale middelen. Van een doorbraak waarbij leerlingen maximaal kunnen profiteren van digitale mogelijkheden, in combinatie met traditionele methoden, is nog geen sprake, terwijl alle middelen beschikbaar zijn om een grote stap te maken waarvan onderwijsinstellingen, scholen, docenten en leerlingen kunnen profiteren. Digitalisering binnen het onderwijs moet niet alleen gaan over het vervangen van het traditionele onderwijs. Digitalisering en traditioneel onderwijs kunnen naast elkaar bestaan en elkaar op veel punten versterken.

Jaarlijks, zelfs meerdere keren per jaar vertellen docenten dezelfde verhalen. Dit kan toch slimmer, efficiënter en veel leuker?

Je wijst ieder semester een docent aan binnen de sectie die de onderwerpen presenteert. De presentatie wordt opgenomen zodat de leerlingen, thuis of op school, voor aanvang van de les alles kunnen bekijken. Vervolgens kunnen de docenten tijdens de les dieper in gaan op de stof die besproken is in de presentatie. De leerlingen kunnen de stof dan achteraf nog eens bekijken indien zij bepaalde onderwerpen nog niet helemaal begrijpen.

Met een dergelijke aanpak is er veel meer tijd voor verdieping en het behandelen van voorbeelden zodat de stof meer gaat leven en de leerlingen het totaalplaatje zullen gaan zien. Daarmee worden de lessen over de te behandelen stof uniek, want elke groep zal andere vragen hebben en bij andere vragen kunnen ook andere voorbeelden worden uitgewerkt door de docent. Hiermee wordt de les ook voor de docent interessanter en zal hij of zij met meer plezier de stof behandelen. De leerlingen zullen dit opmerken, de sfeer in de klas zal verbeteren en de motivatie voor het betreffende vak zal vergroten. De combinatie van digitaal en traditioneel levert op deze manier voor iedereen iets positiefs op.

Aanmelden

Terugbellen

Contact