Huiswerkbegeleiding in Den Haag


Binnen de huiswerkbegeleiding ligt de focus op de persoonlijke aandacht, het plannen, de motivatie en de vakinhoudelijke kennis. We werken in een prettige sfeer met het doel de leerlingen zo snel mogelijk in staat te stellen alles zelfstandig te maken en leren. In Den Haag wordt de huiswerkbegeleiding georganiseerd in samenwerking met onderwijs instituut MooiJong!

Tijdens de huiswerkbegeleiding bieden wij ondersteuning bij het maken van huiswerk en het leren voor de toetsen, school- of eindexamens. Wij bieden de leerlingen structuur, maken een goede planning en leren om effectief te leren.

Door de juiste structuur en goede begeleiding leidt de huiswerkbegeleiding zichtbaar tot betere resultaten op school. Via ons leerlingenvolgsysteem monitoren wij de progressie van de leerlingen dagelijks. De resultaten worden voortdurend teruggekoppeld en besproken met de leerling, ouders en begeleiders vanuit Resumeren.

Plannen met Homi

Hé Topper!

Kun jij wel wat extra hulp gebruiken bij het plannen en maken van je huiswerk? Meld je dan aan voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.