ONS TEAM

Monique is gediplomeerd kinder-jeugdcoach. Ook is zij gecertificeerd  (School) Video Interactie begeleider (Beeldcoach) en heeft zij de opleiding integrale zorg afgerond. Zij is gecertificeerd Zandkastelencoach (scheidingsbegeleiding) en gecertificeerd ‘ ik leer leren’ coach. Zij heeft de titel Master Special Educational Needs (M Sen) en is lid van de landelijke beroepsgroep voor Begeleiders in het onderwijs (LBBO). Tevens is zij bevoegd docent Engels en in het bezit van het Certificate of Proficiency in English.  Zij heeft verschillende functies bekleed in het VO. Sinds 2012 is zij trotse eigenaar van Resumeren. Sinds januari 2021 is zij een co-ownership aan gegaan met Alexander Koppelle.

Alexander Wat het werk zo leuk maakt bij Resumeren volgens Alexander is dat hij iedere dag bezig is met nieuwe effectieve en innoverende manieren van begeleiden en onderwijzen om de leerlingen steeds beter te kunnen bedienen. Als bedrijfseconoom houdt hij zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van de begeleidingsmethodes en daarnaast is hij verantwoordelijk voor de examenkandidaten, de school-examen en examentrainingen en alle bijlessen.Tevens coördineert hij projecten op VO scholen zoals de zomerschool en hij houdt zich bezig met overkoepelende onderwijsprojecten. Sinds januari 2021 is hij co-owner van Resumeren.

Latonya is in 2015 afgestudeerd als toegepast Psycholoog. Gedurende haar opleiding heeft zij zich gespecialiseerd in de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren en hun leerproces en heeft zij geleerd hierop in te spelen middels trainingen en coachingsgesprekken. Daarnaast  is zij gecertificeerd voor het afnemen van verschillende psychologische tests. Ook heeft zij in 2017  haar  tweedegraads lesbevoegdheid in Omgangskunde behaald en is zij gecertificeerd ‘ik leer leren’ coach en trainer . Sinds 2016 is Latonya werkzaam bij Resumeren. Latonya is extern  voor Resumeren werkzaam als RT-er en coach op VO scholen in Den Haag.

Diede heeft haar bachelor Criminologie behaald aan de Universiteit van Leiden in 2015. Tijdens haar studie heeft ze de interdisciplinaire minor Kindermishandeling en Verwaarlozing gevolgd. Ten tijde van deze minor werd haar interesse voor het pedagogiek steeds meer aangewakkerd. In 2018 is Diede begonnen bij Resumeren als huiswerkbegeleider en leerlingencoach. In de ochtenden geeft ze Onderwijs op Afstand aan leerlingen die door omstandigheden (tijdelijk) niet naar school kunnen gaan. In de vakken geschiedenis en maatschappijwetenschappen geeft Diede bijlessen en examentrainingen. Zij is gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer. Tevens geeft zij faalangstreductietrainingen  op verschillende VO scholen.

Steffanie heeft in 2018 haar Pabo-diploma behaald aan De Haagse Hogeschool. Daarna heeft zij ervaring opgedaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs en heeft zij certificaten behaald voor het therapeutisch begeleiden van kinderen met een gedragsproblematiek.  Ook is zij gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer. Nu werkt Steffanie als coördinator bij Resumeren. Bij de huiswerkbegeleiding is zij het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en coaches. Daarnaast is Steffanie remedial teacher in het primair onderwijs. “Ik ben van mening dat ieder kind individueel gehoord en gezien moet worden met aansluitende begeleiding op maat. Wat perfect aansluit bij de visie van Resumeren!”

Eva Na haar bachelor Latijns-Amerika studies aan de Universiteit Leiden, is Eva zich gaan specialiseren op het gebied van dyslexie en leerproblemen binnen het taalonderwijs. In 2018 heeft zij haar masterdiploma Toegepaste Taalwetenschappen behaald aan de VU Amsterdam. Als taalwetenschapper kan ze haar expertise toepassen in haar werk als dyslexiebehandelaar in het Primair Onderwijs. Sinds 2018 is zij ook werkzaam als leerlingencoach en huiswerkbegeleider bij Resumeren. Daarnaast geeft zij op Resumeren ook bijles en examentrainingen in de vakken Nederlands en Engels.

Jose is Ontwikkelings- en Onderwijspsycholoog. Zij werkte 12 jaar op uiteenlopende scholen in het Haagse basisonderwijs. Daar ondersteunde zij samen met ouders en leerkrachten veel leerlingen met extra leerbehoeften- en sociaal emotionele uitdagingen. Na een periode waarin Jose met haar gezin voor langere tijd heeft gereisd, is zij in september 2019 begonnen bij Resumeren. Zij is werkzaam als RT-er en in de huiswerkbegeleiding “Het is mijn doel om te zorgen dat kinderen schoolwerk minder als belastend gaan ervaren en er plezier zelfvertrouwen bij ervaren”.

Anna is een allround begeleider binnen ons team. Anna heeft de bachelor Engelse Taal en Cultuur en de master Literary Studies behaald aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Anna bevoegd docent Engels. Zij geeft al 7 jaar bijles en begeleiding op maat. Zij is pedagoog in hart en ziel en helpt leerlingen met veel plezier. Van  faalangst training tot projecten op scholen tot  persoonlijke begeleiding. “Bij Resumeren kan ik mijn passie voor onderwijs combineren met het bevorderen van een veilige en inspirerende leeromgeving waarin de leerlingen kunnen stralen met een mooie planning!”

Claire heeft in 2014 haar Bachelorsdiploma Pedagogische Wetenschappen behaald aan de Universiteit van Leiden. Hierbij is zij gespecialiseerd in orthopedagogiek. Op dit moment is zij naast haar werk voor Resumeren werkzaam als docent Frans. Tevens werkt zij al ruim 7 jaar met kinderen en jongeren. Sinds dit schooljaar is werkzaam als gecertificeerd ‘ik leer leren’ trainer bij Resumeren.

Jeroen is in 1976 als zanger en leraar geboren in Helmond. In 1994 begon hij zijn studie zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast zijn werk als muzikant is hij na zijn studie aan de PABO jaren als leerkracht in het Primair Onderwijs werkzaam geweest. In 2005 kwam hij in het Voortgezet Onderwijs terecht. Hij was daar oa. mentor en doceerde door de jaren heen verschillende vakken en werd in 2008 uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar’ in Den Haag. In 2010 studeerde hij af als eerstegraads ‘Docent Muziek’, aan wederom het Koninklijk Conservatorium.

End of content

No more testimonials to load