Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat cognitieve ontwikkeling en emotionele ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer een kind niet lekker in z’n vel zit, zal dit gevolgen hebben voor de schoolprestaties. Wanneer leren niet goed gaat, zal dit ook gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel welzijn van het kind. We vinden dat ieder kind het verdient om echt gezien te worden.