Remedial Teaching

Ontdek jouw talenten met

Remedial Teaching

Ontdek jouw talenten met

Vol zelfvertrouwen en gemotiveerd naar school? Wil je graag geholpen worden tijdens het leren? Of alvast voorbereiden voor de middelbare school? Heb je moeite met lezen, rekenen of spelling? Of heb je moeite met het leren in het algemeen? Weet je bijvoorbeeld niet waar je moet beginnen? Of is het lastig om tot het leren te komen? Zit je niet lekker in je vel of kom je niet helemaal mee met de les? Start deze week nog met Remedial Teaching bij Resumeren.

Door begeleiding op maat zorgen we dat jij met zelfvertrouwen naar school gaat. Het doel is om leerproblemen of -achterstanden te verhelpen. We kijken naar wat jij nodig hebt om vooruitgang te boeken. We richten ons niet alleen op wat je als kind moet leren, maar op welke manier je dit het beste kan doen.  We onderzoeken in een intakegesprek als eerste wat er al wel goed gaat en wat er nog verder ontwikkeld kan worden. Op basis van dit gesprek stellen we doelen op en gaan we gericht aan de slag zodat jij straks weer lekker in je vel zit. Wij achterhalen samen met de leerling de onderwijsbehoeften en we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de gewenste doelen worden behaald. Vervolgens gaan wij op een passende manier met de leerling aan de slag om de vaardigheden aan te leren.

Leren leren

Werken op een locatie speciaal ingericht voor basisschoolleerlingen

Huiselijke sfeer met ruimte voor ontspanning

Individueel 

Begeleiding op maat

Wekelijkse begeleiding

Begeleiding bij AD(H)D, ASS, dyslexie en dyscalculie

Na elke keer een terugkoppeling naar ouders

 • Echt leren kennen

   

  We willen jou graag leren kennen, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Daarom voeren we altijd een intakegesprek voordat we starten met Remedial Teaching. We bespreken jouw hulpvraag uitgebreid en maken een plan op maat zodat je écht geholpen wordt. Dit intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Hierbij is zowel de ouder/verzorger als het kind aanwezig. Wij vinden het heel belangrijk dat jij je prettig voelt bij ons en dat er een goede klik is. Zo kunnen we je het beste helpen.

 • Verloop

  Nadat we jouw hulpvraag duidelijk hebben, gaan we aan de slag met het traject. Remedial Teaching kan ervoor zorgen dat je weer zelfvertrouwen krijgt, succeservaringen opbouwt en dat de achterstand op leeftijdsgenoten wordt verkleind. Eén van de voorwaarden om tot leren te komen, is dat je lekker in je vel zit. Dat betekent dat we gaan kijken over welke talenten je al wel beschikt. Zo kunnen we heel gericht aan de slag met jouw hulpvraag.

   

  Verloop

 • Terugkoppeling

   

  Na elke les volgt er een schriftelijke terugkoppeling en we blijven graag in contact met de ouders/verzorgers om te evalueren hoe de voortgang gaat. Zo kunnen we controleren of we ook echt aan de hulpvraag hebben voldaan en of je tevreden bent.